Blog Description 2

Dobrodošli na blog posvećen delu Berta Helingera!
Delo Berta Helingera je obimno, ali su na naš jezik prevedene samo dve knjige.
Ovaj blog ima za cilj približivanje dela Berta Helingera onima koji žele da znaju više.

Helingerove reci


Rad bloga pozdravlja i Bert Helinger sa rečima:
"Du bist größer als du denkst" - Veći si nego što misliš
"Alles hat seine Zeit – für eine Weile" - Sve u svoje vreme – neko vreme

"Meine Zeit ist jetzt" - Moje vreme je sada

"Wer dafür ist, findet Freunde" - Ko je ZA, nalazi prijatelje


Tuesday, June 7, 2011

DESNO I LEVO, DRUGE DIMENZIJE II


Meditacija

Sada ćemo u meditaciji da krenemo na jedno putovanje, kojim ćemo obe razdvojene strane da povežemo. Istina je da je sve istovremeno i muško i žensko. Pitanje je samo, kako ih spojiti? Kada nam ovo pođe za rukom u različitim poljima, onda će nam poći za rukom i jedinstvo muškarca i žene u nama samima i u našim partnerskim vezama.

Desno i levo

Zatvorite oči. Usmerite pažnju na desnu i na levu ruku. Razdvojite ruke i okrenite dlanove na gore. Neka vam ruke dodiruju butine. Opustite se.
Sada prvo osetite jednu ruku, pa drugu. Koja je jača? Koja je slabija?
Bez gledanja u ruke, gledajte unapred dok se ne povežu.
To znači: jedna ruka će ojačati, baš kao i druga. Sačekajte, sve dok ne prestanete da mislite više na jednu ili na drugu, dok desno i levo ne postanu jedno – beskonačno jedno. Ovde teče jedan proces u kojem se suprotnosti gube. One postaju jedno.

Gore i dole

Sada ćemo da uradimo isto sa gornjom i donjom stranom. Prvo pogledajte na gore, pa onda na dole. Gde u vašem telu prolazi linija razdvajanja? I sada čekajte dok se obe strane ne sjedine. Osetićete razliku u sebi, kada vam pođe za rukom da ih sjedinite.

Otac i majka

Sada ćemo isto da uradimo sa ocem i majkom. Osetite neposredno u vama očevo mesto i majčino mesto. Ko je od njih dvoje zapostavljen i ostavljen u pozadini?
Sačekajte, dok oboje, u jednom unutrašnjem kretanju ne postanu jedno, jednako i jedno istovremeno.

Partnerska veza

Sada ćemo da prenesemo ovo kretanje na našu vezu sa partnerom. Ko ili šta u vezi stoji u prvom planu? Ko ili šta stoji više u pozadini? Da li je nešto više levo, nego na desno? Ko ili šta je više gore nego dole?
Sada im dozvolite da priđu jedno drugom, oboje jednako važni. Osetite promenu, kada se oboje spoje u sveobuhvatnoj ljubavi.

Bog i svet

Sada se krećite ka još jednoj suprotnosti, koju možemo da uporedimo sa levo i desno, gore i dole – suprotnost između Boga i sveta.
Pustite da u vama poteku jedno ka drugom, u jedinstvo, bez razlike; budite sa oboje  istovremeno jedno, u svakom pogledu.

Još neka razmatranja

Ovakve stavove prenesite sada i na druge suprotnosti. Ovde ću ih samo ukratko spomenuti.

Zdravlje i bolest

Kada želim da se rešimo neke bolesti, tada se ponašamo na muški način. Kada se sa njom pomirimo, ponašamo se na ženski način. Kada obe strane smeju istovremeno da teku, zdravlje i bolest deluju zajedno i postaju jedno.

Život i smrt

Život ima ženski oblik a smrt muški. Šta se dešava sa nama, kada oboje u našim osećanjima smeju da teku zajedno, u jedinstvu?
Naš život će biti opušten i pun. Živimo ga, suočeni sa smrti. Tada će i naša smrt da bude potpuna kad joj dođe vreme.

Pre i posle

U smislu vremena, prošlost ima ženski oblik. U vremenskom smislu, ona je završena. Ono što dolazi je muškog oblika. Kada smo stalno okrenuti budućnosti, tada delamo muški. Kada nama vlada prošlost, tada čekamo, bez delanja. Obe strane su neophodne i same za sebe nemaju efekta.
Kako postaju jedno? U sadašnjem trenutku.

No comments:

Post a Comment