Blog Description 2

Dobrodošli na blog posvećen delu Berta Helingera!
Delo Berta Helingera je obimno, ali su na naš jezik prevedene samo dve knjige.
Ovaj blog ima za cilj približivanje dela Berta Helingera onima koji žele da znaju više.

Helingerove reci


Rad bloga pozdravlja i Bert Helinger sa rečima:
"Du bist größer als du denkst" - Veći si nego što misliš
"Alles hat seine Zeit – für eine Weile" - Sve u svoje vreme – neko vreme

"Meine Zeit ist jetzt" - Moje vreme je sada

"Wer dafür ist, findet Freunde" - Ko je ZA, nalazi prijatelje


Sunday, June 26, 2011

BUDUĆNOST

Budućnost je već prisutna sa nama, jer šta god da radimo, usmereno je ka nekom cilju, proizilazi iz neke namere, želje, potrebe. Ali to, u čije ime delamo, još uvek nije tu, nije postignuto i zato snažno deluje na sadašnjost. Čak i oni koji kažu da žele  upotpunosti da budu ovde i sada, to „ovde“ i „sada“ je pred njima u budućnosti, kao jedan cilj. Sve naše nade, ljubavi, planovi i pripreme su usmerene ka napred, ka ispunjenju, koje je još uvek negde u budućnosti.

Ponekad se pribojavamo budućnosti, kao da je u pitanju neka određena, kao na primer smrt ili neodređena kao gubitak ili bolest. Čudno zvuči ali je istinito, da se ponekad plašimo sreće i ispunjenja. Tada u dubini duše osećamo da takva sreća i takvo ispunjenje nešto od nas zahteva i da može da bude ispunjena samo kada nešto sadašnje ostavimo iza nas. U ovoj neizvesnosti se bojimo da bismo mogli da prokockamo svoju budućnost.

Budućnost sadrži dve stvari – traži, kako bolne i teške stvari, ponekad i maksimum od nas, tako nam donosi olakšanje i mir i ono što nas najdublje ispunjava. Ko je za obe strane otvoren i voljan da se suoči i sa jednim i  sa drugim, imaće veliku budućnost ispred sebe.
Mnogi samo sanjaju o budućnosti, ali se ne usuđuju da krenu ka njoj i da delaju. Tada budućnost postaje zamena za sadašnjost. Mnogi takođe pokušavaju da izbegnu sadašnjost i moguću budućnost, kroz jednu praznu nadu u „bolju budućnost“. Takva budućnost postaje neprijatelj sadašnjosti.

Budućnost možemo sebi i da poklonimo. Zaljubljeni poklanjaju sebi budućnost kroz, na primer, zajedničke planove a posebno kroz planove kada očekuju dete. Roditelji poklanjaju svojoj deci budućnost, tako što se brinu za njih i pripremaju ih za budućnost; takođe i deca poklanjaju roditeljima budućnost, tako što se roditelji mogu na njih osloniti u starosti. Pokloniti sebi budućnost je pravi cilj ljubavi i već sada čini našu budućnost bogatijom.

No comments:

Post a Comment