Blog Description 2

Dobrodošli na blog posvećen delu Berta Helingera!
Delo Berta Helingera je obimno, ali su na naš jezik prevedene samo dve knjige.
Ovaj blog ima za cilj približivanje dela Berta Helingera onima koji žele da znaju više.

Helingerove reci


Rad bloga pozdravlja i Bert Helinger sa rečima:
"Du bist größer als du denkst" - Veći si nego što misliš
"Alles hat seine Zeit – für eine Weile" - Sve u svoje vreme – neko vreme

"Meine Zeit ist jetzt" - Moje vreme je sada

"Wer dafür ist, findet Freunde" - Ko je ZA, nalazi prijatelje


Friday, May 20, 2011

NOVE PORODIČNE KONSTELACIJE: KRETANJE VELIKE DUŠE*

Uvod: Ljubav Velike Duše
Srdačno vas pozdravljam na ovom jednodnevnom kursu u jednom intimnijem okviru – to ima veliku prednost. Radi se, kao što je najavljeno, o novim porodičnim konstelacijama. Šta to znači?
Nove znači – veće i šire. Šta je veće i šire? Ljubav je veća i šira. Ovde se radi o ljubavi koja premašuje granice koje joj mi obično postavljamo. To je ljubav na nivou Velike Duše.

Granice ljubavi
Naša ljubav je ograničena našim osećajima krivice i nevinosti. Svako ko se oseća nevinim, nekoga isključuje. Pošto se tako oseća bolje, on nekoga isključuje. Kada smo nevini, imamo dobru savest. Znači, našu ljubav ograničava naša dobra savest.
Celom zapadnom civilizacijom je vladala savest, dok se ja nisam pojavio. Naime, spoznao sam, da je savest uzrok svih velikih konflikata. Svi veliki konflikti su vođeni dobrom savesti. To ide čak dotle da neko opisuje svoju savest kao božiji glas koji se obraća njegovoj duši i koji obavezno mora da prati.
Šta znači, pratiti svoju savest? Vrlo često to znači boriti se sa drugima. Ko prati svoju savest, ima jednu predstavu o Bogu, u čije ime se bori sa dobrom savesti protivnika, koji imaju nekog drugog Boga. To sam objasnio malo grubo, ali u suštini se to u ovom slučaju dešava.
Mogli smo da vidimo u novim porodičnim konstelacijama, da postoji jedno kretanje Velike Duše koje spaja ono što je bilo razdvojeno, tako da se razlike između dobrog i lošeg gube.
Ovde se pojavljuje veća ljubav, koja sve odobrava, onakvo kakvo jeste, u skladu sa onim silama, koje zaista vladaju svetom. Ova velika ljubav je jedna čista ljubav bez ega, jer sve podjednako obuhvata, uključujući i nas same.

Sve počinje sa odnosom sa majkom
Ljubav je sasvim jednostavna. Potrebno je samo nekome da priđemo, to je sve.
Jedan od osnovnih uvida, koji je u osnovi novih porodičnih konstelacija, je: sve počinje sa majkom. Tamo gde je odnos sa majkom dobar, funkcioniše i sve ostalo.
Za to naravno postoje određene prepreke. To ne znači da mi možemo da odlučimo da li volimo majku ili ne. Jedna takva odluka je kao humor - ili ga ima ili ga nema. Jedna takva odluka ne donosi ništa. Dobar odnos sa majkom je poklon duše. On funkcioniše kada pratim određene uvide, koji su veoma važni u nekoj situaciji. Važno je na primer, da majka bude prihvaćena od svoje majke jer problem može da se proteže i do prethodne generacije. Zbog toga su ovde nepotrebne bilo kakve želje i prebacivanja, kao na primer, da majka treba da bude drugačija nego što jeste. Kao majka, bila je savršena.

Meditacija: Naša majka
Zatvorite oči. Krenite ka majci, takvoj kakva jeste. Najveći poklon, naš život, dobili smo preko majke, baš preko nje. Preko nje nas je stvorio Bog. Nijedan čovek nije stvoren neposredno od Boga, svaki je stvoren samo preko svoje majke i svog oca. Ta stvaralačka sila se pokazuje veoma konkretno. Nema potrebe da je tražimo na drugom mestu. Ona je neposredno ispred nas. Ova sila nas je dočekala u majčinom naručju. I tako se prepuštamo ovoj velikoj ljubavi, ovom velikom poklonu.
Sreća je ogromna kada smo povezani sa majkom. Šta radimo onda sa srećom? Uživamo u njoj – i to odmah!

Život i smrt
U osnovi ovog rada su dve različite dinamike. Jedna vuče na dole, u smrt. Druga vuče na gore, gde su život i ljubav.
Ali i to što vuče na dole je ljubav, ali jedna slepa ljubav. Kod mnoge dece možemo da vidimo, da ih ta ljubav vuče na dole, jer preuzimaju nešto od svojih roditelja. Time su upleteni u nešto što im ne pripada. To pripada roditeljima.
Velika je umetnost i veliko ulaganje svakog pojedinca, da se oslobodi kretanja koji ga vuče na dole u smrt, koji ga vuče tako da nešto tuđe doživljava kao svoje i da se kreće na gore, ka toj drugoj ljubavi. Pored toga, treba obratiti pažnju na nekoliko stvari. Te stvari pripadaju osnovnim uvidima sa moje strane, koji omogućuju ove nove porodične konstelacije.

Osećaj krivice
Zašto je neko povučen na dole, u smrt? Često zbog osećaja krivice. Vir koji vuče na dno se često javlja zbog osećaja krivice. Taj osećaj krivice nastaje pre svega jer hoćemo da se rešimo nečega što nam pripada. Ili na primer, kada polažemo posebno pravo na život a drugima ga uskraćujemo. To bi bilo kao da kažemo: „Ja smem da živim, a ti ne“, kao što se to, na primer, događa kod abortusa. To je jedan ekstreman primer. Ali takve primere vidimo u mnogim drugim odnosima u porodici.
To znači, polažem pravo na nešto, što nekome drugom uskraćujem. Tada se osećam krivim, mada ne uvek svesno. Ali, postoji jedno mesto u duši koje to spozna i odmah reaguje. To je ta druga savest, nesvesna savest. To je jedan od mojih osnovnih uvida – da postoji savest, koje nismo svesni.

Dinamika savesti koja vodi ka smrti
Postoji savest koju osećamo, koje smo svesni. Osećamo je kao krivicu i nevinost. Ova savest je povezana sa pripadnosti našoj porodici. Pored nje, postoji jedna nesvesna savest, koja prati dva osnovna zakona.
Prvi zakon je: svako, ko pripada porodici, ima isto pravo da pripada. To znači: u jednoj porodici, svako ima isto pravo da joj pripada i da živi. Tamo gde je ovo pravo uskraćeno, povlači one, koji to pravo uskraćuju, ka onima kojima je to pravo uskraćeno. Dakle, povlači ih u smrt.
To se ispoljava na različite načine, na primer, kao niz nesrećnih slučajeva, bolesti ili čak samoubistvo.
Kada neko dete oseti ovakvo kretanje kod svog roditelja, može da kaže: „Bolje ja nego ti“. Tada dete biva povučeno u smrt, pri čemu preuzima na sebe krivicu koja pripada roditeljima. Dalje, ovakvo kretanje se ispoljava u različitim situacijama, na primer kroz anoreksiju i na skriveni način i kroz bulimiju. Takođe i kroz bolesti dece, poteškoće sa njima i kroz nesrećne slučajeve. Deca to rade iz ljubavi. To je ta slepa ljubav, koja vodi ka smrti.
Kada to razumemo, tada zavisi od nas da li ćemo se usuditi da se prepustimo kretanju koje nas vodi ka gore u život i odvaja od one koja vodi na dole u smrt. To je druga ljubav. To je kretanje Velike Duše.

Kretanje Velike Duše
„Kretanje Velike Duše“ – tako se nazivaju nove porodične konstelacije. „Kretanje Velike Duše“ znači: svi smo jednako uključeni u kretanje ljubavi. U tome je razlika. To je velika ljubav, za sve jednaka.
Kada se prepustimo ovoj ljubavi, tada smo oslobođeni one male, uske, koja nas vodi ka smrti, jer se na ovoj ravni možemo odvojiti od porodice. Ali, ne tako da je odbijamo, nego tako da prihvatamo sebe sa svim što nam pripada, sa iste ravni i jednako sa ljubavlju doživljavamo. Na ovoj ravni nema mesta za krivicu.

Ispaštanje
Na ovoj ravni ne postoji ni kretanje koje želi da se reši krivice. Kao, na primer, kroz ispaštanje. To je takođe dinamika koja vodi ka smrti. Ispaštanje znači uvek: naškodio sam sebi i naškodio sam drugima. Kada se rešimo ovog kretanja, ostavimo je iza sebe, dolazimo do te više ravni, na kojoj nam je sve uredu, takvo kakvo jeste. Zbog toga, na ovoj ravni nismo zabrinuti ni za nas same ni za druge.

Meditacija: Pogled na sreću
Zatvorite oči. Idite ka svojoj duši. Istovremeno, pogledajte samog sebe, iz sebe ali sa jedne udaljenosti. Znači, istovremeno ste i posmatrač i posmatrani. Posmatrajte same sebe sa jedne udaljenosti i pratite kuda se kreće onaj kojeg posmatrate. Posmatrajte kuda ga vuče i gledajte u tom pravcu, posmatrajte šta se dešava i koje kretanje dolazi kao odgovor. Tada dozvolite onome, koji tone na dole, da gleda na gore, u daljinu, ka svetlu, u nešto daleko i oslobađajuće – u sreću.
Kretanje Velike Duše ima nešto lepo i oslobađajuće. I tako je jednostavno. Nesreća je komplikovana. Sreća je jednostavna.

*Bukvalan prevod  bi bio „Kretanje Duha“. Meni samoj to nije bilo jasno, pa sam izabrala (u konsultaciji sa Ivom), ovakav naziv, da bude svima jasno da se radi o Velikoj, Zajedničkoj Duši, tj Izvoru.

4 comments:

  1. Možda je ovaj tekst već poprilično poznat, jer neke delove sam već prevodila ali mislim da je veoma važan, jer je sve na jednom mestu - osnova Helingerovog rada. To je sve što treba da znamo :)

    ReplyDelete
  2. Drugari, napravila sam jedan lapsus, sada sam ispravila :) Naravno, trebalo je da pise "Bolje ja nego ti" a ne obrnuto :)

    ReplyDelete
  3. Divno je, hvala što misliš na nas, kiss!

    ReplyDelete